Đối với những người ăn trộm thì xứng đáng bị trừng phạt thế nhưng như trường hợp của cô thiếu nữ tuổi 17 nhân vật chính trong bộ phim sex IPX-660 Nhân viên siêu thị hiếp dâm thiếu nữ ăn trộm đồ mà các bạn đang xem này đây thì đúng thực sự là nặng nề quá. Chỉ vì trong phút bồng bột nhất thời mà Kana Momonogi nhân vật nữ chính của bộ phim nảy sinh lòng tham vặt mà trộm đồ siêu thị để rồi cô bé đã bị nhân viên của siêu thị bắt được quả tang tại trận và kết quả là đã bị tên đó đưa vào nhà kho hiếp dâm dã man tơi bời thân xác. Khổ thân Kana Momonogi, đây có lẽ sẽ là cú sốc đầu đời và sẽ là bài học lớn dành cho cô bé.

Nhân viên siêu thị hiếp dâm thiếu nữ ăn trộm đồ

Nhân viên siêu thị hiếp dâm thiếu nữ ăn trộm đồ